Wednesday, November 20, 2013

DESIDERATA PO POLSKU

DESIDERATA PO POLSKU

Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech
i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy.
 O ile to możliwe,  bez wyrzekania się siebie, 
bądź na dobrej stopie ze wszystkimi.
Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie 

i wysłuchaj innych, nawet tępych 
i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść. 
Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha.
Porównując się z innymi, możesz stać się próżny 

lub zgorzkniały, zawsze bowiem znajdziesz 
gorszych i lepszych od siebie. Niech twoje 
osiągnięcia, zarówno jak i plany, będą dla ciebie
 źródłem radości. Wykonuj swą pracę z sercem,
 jakkolwiek byłaby skromna;
 ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu.
Bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem

pełno oszustwa. Niech ci to jednak nie zasłoni 
prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych
ideałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu. 
Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia, 
ani też nie podchodź cynicznie do miłości, 
albowiem wobec oschłości i rozczarowań 
ona jest wieczna jak trawa. Przyjmij spokojnie, 
co ci lata doradzają, z wdziękiem wyrzekając 
się spraw młodości. Rozwijaj siłę ducha, 
aby mogła cię osłonić w nagłym nieszczęściu.
Nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw 

rodzi się ze znużenia i samotności. Obok 
zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny.
Jesteś dzieckiem wszechświata 
nie mniej niż drzewa i gwiazdy, masz prawo
 być tutaj. I czy to dla ciebie jest jasne czy nie,
wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze.
Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek
 on ci się wydaje. Czymkolwiek się trudnisz
 i jakiekolwiek są twoje pragnienia, 
zachowaj spokój ze swą duszą. Przy całej 
swej złudności, znoju i rozwianych marzeniach
 jest to piękny świat.Bądź pogodny. 
Dąż do szczęścia.


©1927Max Erhamann

No comments: